Zgłoszenie reklamacyjne transportowe

Podaj pełny model urządzenia z tabliczki znamionowej
Numer seryjny to 23 znaki, znajdujące się na etykiecie pod kodem kreskowym.
Numer faktury zakupowej w Schiessl
opis problemu na podstawie diagnozy serwisu, np.: kod błędu; pomiar linii zasilania AC; pomiar linii komunikacyjnej DC; pomiar oporności uzwojeń sprężarki;
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym danych osobowych będzie Schiessl Polska Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa, NIP 951-16-35-342. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przetworzenia zapytania. Dane będą przechowywane w bazie administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi.