Zgłoszenie reklamacyjne - klimatyzacja i pompy ciepła Hisense

Zgłaszającym może być wyłącznie klient, będący klientem firmy Schiessl, który dokonał bezpośredniego zakupu reklamowanego produktu. Proszę nie podawać danych użytkownika lub klienta końcowego.
Każde zgłoszenie oznacza reklamację tylko jednego urządzenia. Jeśli chcesz reklamować więcej urządzeń, dokonaj osobnej rejestracji dla każdego z nich.
NIP zgłaszającego, który dokonał zakupu reklamowanego urządzenia
DANE DO WYSYŁKI - w przypadku braku danych części zostaną wysłane do oddziału Schiessl
DANE ZAKUPOWE
Numer faktury zakupowej w Schiessl
Wybierz oddział, w którym dokonano zakupu, zgodny z oznaczeniem na numerze faktury (dwa ostatnie znaki)
DANE REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO
Podaj pełny model urządzenia z tabliczki znamionowej
Numer seryjny to 23 znaki, znajdujące się na etykiecie pod kodem kreskowym.
INFORMACJE O INSTALACJI
OPIS AWARII
opis problemu na podstawie diagnozy serwisu, np.: kod błędu; pomiar linii zasilania AC; pomiar linii komunikacyjnej DC; pomiar oporności uzwojeń sprężarki;
KOD BŁĘDU (nie działa, nie załącza się, itp. to nie są kody błędu)
Hisense VRF - ze sterownika przewodowego lub z wyświetlacza agregatu / Hisense Split - w zależności od modelu, aby wygenerować kod, należy przycisnąć "SLEEP" 4x lub 10x
Jest to pole wielokrotnego wyboru. Podaj status: LED1 + LED2 + LED3
WYTYPOWANE CZĘŚCI ZAMIENNE DO NAPRAWY URZĄDZENIA
Jest to pole wielokrotnego wyboru. Zaznacz wytypowane części, które posłużą do naprawy urządzenia.
ZAŁĄCZNIKI

Karta gwarancyjna. Bezwzględnie wymagana dla zgłoszeń urządzeń LG i Panasonic. Brak karty = brak przyjęcia zgłoszenia

Załącznik

Zdjęcie tabliczki znamionowej z urządzenia zawierające model urządzenia i numer seryjny. Przedstawiające pełną i czytelną tabliczkę. Zdjęcie faktury zakupu nie jest tabliczką znamionową urządzenia.

Załącznik

jeśli chcesz załączyć kilka zdjęć, utwórz folder i skompresuj go do formatu *.zip

Załącznik

jeśli chcesz załączyć plik wideo, skompresuj plik do formatu *.zip

Załącznik

jeśli chcesz załączyć link do plików znajdujących się na dysku w chmurze, utwórz dokument w formacie *.doc, *.docx, *.txt, *.odt

Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym danych osobowych będzie Schiessl Polska Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa, NIP 951-16-35-342. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przetworzenia zapytania. Dane będą przechowywane w bazie administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi.